WinStun

WinStun 0.96

رایگان
یک ابزار نرم افزار رایگان است که پیاده سازی ساده STUN سرور و کلاینت
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
آخرین نسخه:
0.96 (دیدن همه)
STUN مشتری و سرور کتابخانه است که یک ابزار نرم افزار رایگان است که پیاده سازی ساده STUN سرور و کلاینت در Windows های Linux و سولاریس.یک STUN مشتری می تواند اجرا و در پایان سیستم به عنوان یک کاربر PC و یا می توانید اجرا کنید در یک شبکه از عناصر مانند یک کنفرانس سرور.
اطلاعات به روز شده در: