WinStun

WinStun 0.96

Miễn phí
Một phần mềm miễn phí công cụ công cụ một đơn giản STUN phục vụ và khách hàng
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
0.96 (Xem tất cả)
STUN Khách hàng và phục vụ ở thư viện là một phần mềm miễn phí công cụ công cụ một đơn giản STUN phục vụ và khách hàng trên Windows, Linux, và @ Info.Một STUN khách hàng có thể thực hiện trên một kết thúc hệ thống, như một dùng PC, hay có thể chạy trong một mạng yếu tố, như một conferencing phục vụ.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: